Tack vare den teknologiska utvecklingen är behovet av mänsklig arbetskraft mindre än någonsin. Det välstånd som i början av 1900-talet krävde tio människors arbetsinsats kan i dag produceras av en enda människa. Ändå arbetar vi mer än vad man gjort under större delen av historien. Utbrändhet och stress ökar, jobb fylls av »tomt arbete« och pensionsåldern höjs.I arbetssamhället är det ett självändamål att jobba oavsett vad vi gör på jobbet. Roland Paulsen ifrågasätter idén om arbetet som samhällets grundbult. Arbetssamhället är en vass och tankeväckande introduktion till arbetskritiken.

Arbetssamhället utkom första gången år 2010, och gav den arbetskritiska debatten ett uppsving. Denna nya utgåva är kraftigt reviderad och utökad. Arbetssamhället består av fyra delar: Den första delen handlar om framväxten av arbetsideologin och hur synen på arbete har förändrats genom människans historia. Den andra delen handlar om hur överproduktionens problem tar sig uttryck inom konsumtionssfären, och den tredje delen om hur det präglar produktionssfären. Den fjärde delen diskuterar hur arbetskritik kan bedrivas i praktiken samt alternativ till arbetssamhället.

Första utgåva: Gleerups, 2010
Andra utgåva: Atlas, 2017

KÖP BOKEN HÄR

Den nya gudomliga komedin

Arbetssamhället låg delvis till grund för Erik Holmströms Den nya gudomliga komedin som spelades på Turteatern i Stockholm år 2012.

Robert Sjöblom, Marika Holmström och Nina Rudawski i Den nya gudomliga komedin. (Det enda trädet säger till det andra att man inte kan äga en idé eftersom idéer inte uppstår i vakuum.)