Roland Paulsen är docent i sociologi och medarbetare på Dagens Nyheters kultursidor.

Roland disputerade i Uppsala år 2013 med avhandlingen Empty Labor som handlar om tomt arbete. Han är nu verksam som lektor vid Lunds universitet. För hans vetenskapliga artiklar, klicka här.

Foto: Johanna Hanno