böcker

Empty Labor – Idleness and Workplace Resistance

While most people work ever-longer hours, international statistics suggest that the average time spent on non-work activities per employee is around two hours a day. How is this possible, and what are the reasons behind employees withdrawing from work? In this thought-provoking book, Roland Paulsen examines organizational misbehavior, specifically the phenomenon of 'empty labor', defined

Empty Labor – Idleness and Workplace Resistance2020-07-21T15:35:47+00:00

Return to meaning – A Social Science with Something to Say

Social science research has lost its way. Much of it is far too specialized, full of inaccessible jargon and cut off from the urgent problems facing our society. This book identifies the cause of the problem and offers a range of constructive measures to bring meaning and relevance back in to social science research. Oxford

Return to meaning – A Social Science with Something to Say2020-07-25T10:40:41+00:00

Vi bara lyder – En berättelse om Arbetsförmedlingen

Roland Paulsen skriver in sig på Arbetsförmedlingen och hamnar snabbt i gräl med sin handläggare om åtgärdernas meningslöshet. När han återvänder är det för att genomföra en sociologisk studie om funktionell dumhet.Snart sitter han, som en i gänget, med en kopp kallnat kaffe på arbetsförmedlingskontoret i en mellanstor svensk stad. Vad han gör där är

Vi bara lyder – En berättelse om Arbetsförmedlingen2020-07-21T15:36:55+00:00

Arbetssamhället – Hur arbetet överlevde teknologin

Tack vare den teknologiska utvecklingen är behovet av mänsklig arbetskraft mindre än någonsin. Det välstånd som i början av 1900-talet krävde tio människors arbetsinsats kan i dag produceras av en enda människa. Ändå arbetar vi mer än vad man gjort under större delen av historien. Utbrändhet och stress ökar, jobb fylls av »tomt arbete« och

Arbetssamhället – Hur arbetet överlevde teknologin2020-07-21T15:37:16+00:00

Tänk om – En studie i oro

Något i samhället måste ha hänt. Vi var inte alltid så här oroliga. Inte alltid uppbundna i tankens katastrofscenarier. Vad är det för röst som mal i huvudet? Varför vill den inte sluta, och varför har vi blivit så upptagna av den? I ”Tänk om” tecknar Roland Paulsen ett panorama över orons kulturella variationer och

Tänk om – En studie i oro2020-07-21T15:36:31+00:00